KISEK - Sedan 1931.

Greta P:son Digman (1906-1988) och Ragnar Digman (1903-1989) startade tillsammans KISEK i Malmö 1931. Familjen flyttade till Stolpagården i Båstad 1946 och sedan dess

har butiken funnits här. 1980 övertog sonen Krister med hustrun Ingegärd affären.

Sedan 1994 drivs rörelsen vidare i tredje generationen av Malena Digman.

Sedan 1931

Duva

Grafik - Krister Digman

Bilder från KISEK i Malmö, 1930-tal.

Antikviteter, konst och inredning i 1700-talsmiljö på Stolpagården i Båstad.

Agardhsgatan 43, 269 33 Båstad • Telefon: 0431-706 17 • Epost: info@kisek.comKarta

Öppethållandet varierar under året. För aktuella tider ring  0431-70617.

Historik | Inredning | Glas & Porslin | Belysning | Vykort | Tyger | Tapetserare | Kristina Digman